BỆNH CỦA CHÓ, MÈO

TS. VŨ NHƯ QUÁN

SMALL ANIMAL CLINICAL TECHNIQUES

SUSAN M. TAYLOR

 

SMALL ANIMAL CARDIOPULMONARY MEDICINE

WENDY A.WARE

 

FOCUSED ULTRASOUND TECHNIQUES FOR THE SMALL ANIMAL PRACTICIONER

GREGORY R. LISCIANDRO

BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CHÓ MÈO VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ

TS. VƯƠNG ĐỨC CHẤT – TS LÊ THỊ TÀI

 

VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY A CASE-BASED APPROACH

KATHLEEN P. FREEMAN – STEFANIE KLENNER

 

Kỹ thuật gây mê trên thú nhỏ

Amanda M. Shelby

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRÊN THÚ NHỎ

JOHN S. MATTOON – DANA NEELIS

 

KỸ THUẬT AN THẦN VÀ GÂY MÊ Ở CHÓ MÈO ỐM HOẶC BỊ THƯƠNG

KAROL A. MATHEWS 

 

BỆNH TIM MẠCH TRÊN THÚ NHỎ

WENDY A.WARE

BỆNH LÝ HỌC LÂM SÀNG VÀ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM THÚ Y

WILEY BLACKWELL

 

KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM BỆNH LÝ LÂM SÀNG

KENNETH S. LATIMER

 

DƯỢC LÝ HỌC ỨNG DỤNG THÚ Y

Boyce P. Wanamaker

BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ở CHÓ

KATRIN HARTMANN – JANE SYKES

 

QUY TRÌNH KHÁM LÂM SÀNG TRÊN THÚ NHỎ

RYANE E. ENGLAR

Xem toàn bộ các bài viết