Bệnh viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo (Feline Infectious Peritonitis-FIP) do một loại Coronavirus trên mèo (FCoV) gây ra. Hầu hết các chủng virus này khi mới nhiễm, ít có triệu chứng điển hình. Triệu chứng chỉ xuất hiện khi virus tấn công vào các tế bào bạch câu và sau khi phát tán…