Móng của các bạn chó thường dài rất nhanh, có thể gây tổn thương cho những người xung quanh, các đồ vật bên cạnh hoặc đôi khi sẽ làm tổn thương luôn chính mình. Vì vậy, việc cắt móng cho chó là một điều vô cùng quan trọng. Vậy cách cắt móng cho chó như thế nào là chính…