Nếu bạn đang chăm sóc một đàn chó con mới chào đời, hãy tham khảo bài viết của thú y Mỹ Đình để có những kiến thức hữu ích về kỹ năng chăm sóc chó con mới đẻ tại nhà nhé.  1. Những lưu ý ban đầu với chó mẹ và chó con sơ sinh…