Chúng tôi biết thật khó để không cảm thấy lo lắng về việc thú cưng của bạn cần được phẫu thuật. Đó là lý do tại sao mục tiêu của chúng tôi là làm thú cưng thoải mái nhất có thể. Các bác sĩ phẫu thuật của chúng tôi sẽ thảo luận với bạn về…