Chó mèo bị hôi miệng không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chó mèo và chủ nhân, mà còn là dấu hiệu cho thấy sức khỏe răng miệng của chúng đang gặp vấn đề. Đặc biệt, khi chứng hôi miệng kéo dài, đó có thể là dấu hiệu của những vấn đề sức…