Mỗi giống chó khác nhau sẽ có chu kỳ sinh sản khác nhau. Tuy nhiên thời gian mang thai và đẻ của chó thường từ 58 đến 62 ngày, tính từ ngày phối. Các dấu hiệu nhận biết chó mang thai Thời gian đầu khi chó mang thai sẽ rất khó nhận biết do không…