1. Tìm hiểu về tuyến mi mắt thứ 3 ở chó Mi mắt thứ ba – một cấu trúc đặc biệt ở mắt chó, thường được gọi là màng Nictit. Đây là một nếp gấp kết mạc hình bán nguyệt nằm ẩn ở góc trong của mắt, đóng một vai trò quan trọng trong việc…