CHẨN ĐOÁN NHANH Chẩn đoán hình ảnh 1. Siêu âm Siêu âm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được đưa vào áp dụng lâm sàng từ rất lâu đời, giữ một vai trò và vị trí quan trọng đối với y học hiện đại trong việc điều trị bệnh. Hiệu quả của kỹ thuật này…