Con người có tuổi thọ có thể lên tới hơn 100 tuổi, còn tuổi thọ của chó thì sao? Một chú chó có thể làm bạn đồng hành với bạn suốt 10-15 năm, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi rằng mỗi năm chó trải qua tương đương bao nhiêu năm của con người? Trong…