1. Bệnh Von Willebrand ở chó là gì? Bệnh Von Willebrand (Vwd) là một bệnh đông máu có thể xảy ra ở cả chó đực và chó cái. Nó là một bệnh di truyền và là bệnh máu di truyền phổ biến nhất ở chó. Bệnh Von Willebrand là một chứng rối loạn của máu, cụ thể là các thành…