Bệnh giảm bạch cầu ở mèo  (Feline Parvovirus) hay còn gọi là bệnh viêm ruột truyền nhiễm ở mèo (Feline infectious Enteritis). Bệnh do một loại virus gây ra, với đặc điểm bệnh xuất hiện đột ngột, con vật nôn mửa, bỏ ăn, tiêu chảy. Xét nghiệm máu phát hiện số lượng bạch cầu giảm…