Tình trạng mèo đi tiểu không đúng có thể khá phổ biến. Nó thường liên quan đến việc mèo đi tiểu bên ngoài khay vệ sinh hoặc trên sàn, sàn, đôi khi đi bảo vệ sinh ngay tại nơi họ nằm. Nguyên nhân thường là bệnh lý hoặc hành vi. 1. Nguyên nhân hành vi…