Trong trạng thái bình thường, sau khi nước tiểu được tạo ra ở thận sẽ được dẫn ra ngoài qua ống dẫn niệu, bàng quang và ra ngoài. Hiện tượng tắc tiểu ở mèo đực xáy ra ở vị trí từ bàng quang đến dương vật của mèo. Khi nước tiểu không thoát được ra…