Cắt tai chó hoặc cắt tỉa là một quy trình phẫu thuật thẩm mỹ tự chọn bao gồm cắt và tạo hình phần mềm của tai chó (loa tai). Điều này được thực hiện để tai dựng đứng và tạo ra dáng vẻ hoặc tiêu chuẩn cho một số giống chó. Quan điểm của xã…